Anna Piszczek– fundator i prezes zarządu Fundacji Rozwoju i Innowacji WIR od 2013 roku. Doradca zawodowy, pośrednik pracy oraz doradca finansowy w zakresie pozyskiwania środków z EFS. Ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie doradztwa zawodowego. Doradca dla organizacji w trzecim sektorze w zakresie rozliczania, księgowości, sprawozdawczości oraz pozyskania środków na prowadzenie działalności statutowej. Wykładowca akademicki oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych i przedsiębiorczości. Posiada 16 lat doświadczenia w zakresie wdrażania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Posiada uprawienia Księgowego nadane przez Ministra Finansów oraz uprawnienia w zakresie zarządzania projektami – Certyfikat PRINCE2 Fundation. Właściciel biura rachunkowego.

 

Paulina Zając– członek zarządu Fundacji Rozwoju i Innowacji WIR od 2013. Pedagog osób młodych, doradca zawodowy, pośrednik pracy oraz autor programów nauczania kształcenia zawodowego. Ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie doradztwa zawodowego. Wykładowca akademicki oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych. Posiada 9 lat doświadczenia w zakresie wdrażania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Egzaminator Autodesk oraz egzaminator OKE w zakresie kształcenia zawodowego.