Czym jest doradztwo zawodowe?

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to, najprościej ujmując, wszystkie działania wspierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły ponadpodstawowej, kierunku dalszej edukacji i zawodu.
Niezależnie od wiedzy o świecie i samym/samej sobie wyniesionej z domu, uczestnictwo uczniów w zajęciach z doradcą zawodowym sprzyja lepszemu samopoznaniu.

Lekcje doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego przewidziane są dla uczniów klas 7 i 8. W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz rynkiem pracy. Ważną częścią zajęć są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego siebie oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie. Nieocenionym jest również udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, gdzie można skupić się na kompetencjach i predyspozycjach każdego z uczniów osobno.

Kim jest doradca zawodowy?

Doradca zawodowy jest osobą, która zajmuje się udzielaniem porad w zakresie planowania kształcenia i kariery. Specjalista ten posiada szeroki zakres kompetencji, które pozwalają mu ocenić czyjeś predyspozycje oraz ukierunkować je tak, aby wpasowały się w aktualne tendencje panujące na rynku pracy. Spotkania z doradcą zawodowym mogą mieć rozmaitą formę – dyskusji, konsultacji popartych statystykami czy rozmowy wykorzystującej pomoce i narzędzia psychologiczne (np. testy osobowości).

Po co mi doradztwo zawodowe?

Konsultacja z doradcą zawodowym pomaga w samopoznaniu. Szczególnie młodzi ludzie mają tendencje do błędnego oceniania swoich możliwości lub mylą oczekiwania środowiska z własnymi ambicjami i pragnieniami. Specjalista dysponuje narzędziami, które umożliwiają mu ocenę nie tylko poziomu inteligencji czy zakresu umiejętności osobistych, ale także naszych specyficznych cech osobowości czy temperamentu (a tego mogą być kluczowe, jeśli chodzi o wybór środowiska pracy, w którym będziemy czuć się komfortowo). Nawet najzdolniejszy uczeń i najbardziej błyskotliwy pracownik nie osiągnie sukcesów bez określenia celów i priorytetów. Doradztwo zawodowe to dziedzina, która to umożliwia. Specjalista nie podyktuje nam konkretnego planu działań, a pomoże ułożyć go samodzielnie w oparciu o nasze własne przemyślenia i odczucia.

Korzyści płynące z doradztwa zawodowego:

  1. Poznanie swoich predyspozycji i ograniczeń.
  2. Określenie celów i priorytetów.
  3. Zaplanowanie rozwiązań alternatywnych.
  4. Uzyskanie informacji na temat aktualnych trendów i rynku pracy.

Świat profesji, rynek edukacyjny i rynek pracy to ważne obszary, które uczniowie powinni poznawać, a właściwie odkrywać na kolejnych etapach. Nie chodzi tu jednak tylko o informacje, które uzyskają na temat konkretnych zawodów, profesji czy rodzajów szkół, ale o dostrzeganie sensu ludzkiej pracy.Rynek pracy zmienia się nieustannie, dlatego bardzo ważną kwestią, którą nauczyciele powinni poruszać z uczniami możliwie najczęściej, jest temat profesji i zawodów, kwalifikacji i kompetencji w kontekście potrzeb współczesnego świata i wciąż zachodzących w nim zmian. Poznanie samych siebie stanowi zatem kluczową kwestię umożliwiającą uczniom wybór odpowiedniej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Jednocześnie nie jest to łatwe, ponieważ dotyka indywidualnych preferencji, mocnych i słabych stron, naturalnych i nabytych stylów zachowań.

Drogi rodzicu:

Skończyły się czasy naszych dziadków i rodziców, którzy podejmując pracę w jednej firmie, pracowali w niej zwykle do emerytury, a osoby często zmieniające pracodawcę nie były dobrze postrzegane. Dziś pracownicy mający różnorodne doświadczenia są cenieni i wręcz pożądani na rynku pracy. Przewiduje się, że dzisiejszy nastolatek zmieni w czasie swojej kariery zawodowej miejsce pracy co najmniej piętnaście razy. Co więcej, prawdopodobnie będzie musiał się przekwalifikować. I to od trzech do pięciu razy! Twoje dziecko musi być na to przygotowane. Niezbędna będzie więc umiejętność samodzielnej analizy sytuacji na rynku pracy, po to, aby być w stanie znaleźć na nim niszę dla siebie i dzięki temu odnieść sukces. Doradztwo ma Twoje dziecko w tę umiejętność wyposażyć. Nie przyda się ona jedynie na początku drogi zawodowej, ale w ciągu całego życia.
 
 
„Większość poszukujących, którym nie udało się znaleźć wymarzonej pracy, poniosła klęskę nie dlatego, że za mało wiedzieli o rynku pracy, ale dlatego, że za mało wiedzieli o sobie”(Richard N. Bolles)

 

Bezpłatny test z doradztwa zawodowego możesz wykonać klikając przycisk poniżej. Możesz również umówić się na spotkane z doradcą zawodowym w celu omówienia wyników.

Zadanie publiczne pn. „Zaprojektuj swoją przyszłość”

dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

przez Fundację Rozwoju i Innowacji WIR

umowa nr W/UMWM-UU/ES/2478/2022

Całkowita wartość projektu: 15.600,00 PLN w tym dofinansowanie

z Zarządu Województwa Mazowieckiego 14.000,00

Okres realizacji: 01.05.2022 – 30.11.2022

#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka