Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Aktualności

Aktualności

Czytaj więcej

Projekty

projekty

Projekty realizowane przez Fundację FWIR

Czytaj więcej

Nasza działalność

nasza dzialanosc2

Nasza działalność

Czytaj więcej

WSPÓŁPRACA DROGĄ DO AKTYWNEJ DEMOKRACJI

PROJEKT PT.

„WSPÓŁPRACA DROGĄ DO AKTYWNEJ DEMOKRACJI”

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

Obszar realizacji: Powiat opatowski –gmina Tarłów

LIDER : Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR

PARTNER: Gmina Tarłów

OKRES REALIZACJI: 01.01.2014-30.06.2015 

CEL GŁÓWNY

Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczna na terenie gminy Tarłów

CELE SZCZEGÓŁOWE

  1. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat dialogu społecznego i zasad efektywnej współpracy międzysektorowej w zakresie opracowanych dokumentów publicznych wśród pracowników JST i przedstawicieli NGO na terenie gminy Tarłów
  2. Wzrost dostępu organizacji pozarządowych do realizacji zadań publicznych zlecanych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie gminy Tarłów 

CELE PROJEKTU BĘDĄ REALIZOWANE POPRZEZ:

Wdrożenie MODELU WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGANZIACJI POZARZĄDOWYCH na terenie gminy Tarłów w następujących płaszczyznach:

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy tworzeniu polityk publicznych

1.Obszar – współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań

- Wprowadzenie trwałych mechanizmów służących wykonywaniu cyklicznej diagnozy

- Opracowanie dokuemntu „Poziom życia mieszkańców na terenie gminy Tarłów”

- Opracowanie zespołu wskaźników potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy

2.Obszar - konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć

-Przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu „Poziom życia mieszkańców na terenie gminy Tarłów”

- Przeprowadzenie konsultacji społecznych „ Programu współpracy JST z NGO na terenie gminy Tarłów”

-Utworzenie strony internetowej konsultacji społecznych www.konsultacje.tarlow.pl 

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi z zakresu realizacji zadań publicznych

1. Obszar - realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych

-Prowadzenie doradztwa w ramach CENTRUM WSPARCIA dla NGO

-Szkolenie „Prawo zamówień publicznych w praktyce”

-Procedury i standardy realizacji zadań/usług przez ngo w zakresie form finansowych

2.Obszar – realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych

-Procedury i standardy realizacji zadań/usług przez ngo w zakresie form niefinansowych

-Warsztaty „Prawidłowe przygotowanie ofert, realizacja i rozliczanie zamówienia publicznego”

Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności

1.Obszar – system wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych

-Spotkania upowszechniające ,

-Konferencja JST i NGO.

2.Obszar – partnerstwo lokalne

-Procedury świadczenia usług doradczych i szkoleniowych dla NGO i inicjatyw obywatelskich,

-Procedury patronatów,

-Zasady powoływania zespołów tematycznych.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do 20 osób tj.12 kobiet i 8 mężczyzn pracowników Gminy Tarłów oraz 10 osób (4 kobiet i 6 mężczyzn) pracowników/przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów  o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23.IV.2004r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Tarłów.

WSPÓŁPRACA DROGĄ DO AKTYWNEJ DEMOKRACJI

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PROWADZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE :

SZKOLENIE "PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE"

WARSZTATY "PRAWIDŁOWE PRZYGOTOWANIE OFERT, REALIZACJA I ROZLICZANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH"

  • program
  • harmonogram warsztatów

UPOWSZECHNIENIE PROCEDUR I STANDARDÓW

  • Konferencja upowszechniająca
  • Spotkania upowszechniające

KONTAKT

Adres do korespondencji:
Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR
ul. Olsztyńska 39
26-600 Radom

Biuro Fundacji
ul. Żeromskiego 94 pok. 117
26-600 Radom

Tel. +48 500 133 504

e-mail:  biuro@fwir.pl

www.fwir.pl