Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Aktualności

Aktualności

Czytaj więcej

Projekty

projekty

Projekty realizowane przez Fundację FWIR

Czytaj więcej

Nasza działalność

nasza dzialanosc2

Nasza działalność

Czytaj więcej

DWA SEKTORY – JEDEN CEL!

PROJEKT PT.

„DWA SEKTORY – JEDEN CEL!”

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

Obszar realizacji: Powiat radomski – gmina Jedlnia-Letnisko

LIDER: Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR

PARTNER: Gmina Jedlnia-Letnisko

OKRES REALIZACJI: 01.01.2014-30.06.2015

CEL GŁÓWNY

Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczna na terenie gminy Jedlnia-Letnisko.

CELE SZCZEGÓŁOWE

  1. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat dialogu społecznego i zasad efektywnej współpracy międzysektorowej w zakresie opracowanych dokumentów publicznych wśród pracowników JST i przedstawicieli NGO na terenie gminy Jedlnia-Letnisko
  2. Wzrost dostępu organizacji pozarządowych do realizacji zadań publicznych zlecanych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie gminy Jedlnia-Letnisko.

CELE PROJEKTU BĘDĄ REALIZOWANE POPRZEZ:

Wdrożenie MODELU WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGANZIACJI POZARZĄDOWYCH na terenie gminy Jedlnia-Letnisko w następujących płaszczyznach:

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy tworzeniu polityk publicznych

1.Obszar – współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań

- Wprowadzenie trwałych mechanizmów służących wykonywaniu cyklicznej diagnozy

- Opracowanie dokumentu „Poziom życia mieszkańców na terenie gminy Jedlnia-Letnisko”

- Opracowanie zespołu wskaźników potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy

2.Obszar - konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć

-Przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu „Poziom życia mieszkańców na terenie gminy Jedlnia-Letnisko”

- Przeprowadzenie konsultacji społecznych „ Programu współpracy JST z NGO na terenie gminy Jedlnia-Letnisko”

-Utworzenie strony internetowej konsultacji społecznych www.konsultacje.jedlnia.pl

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi z zakresu realizacji zadań publicznych

1. Obszar - realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych

-Prowadzenie doradztwa w ramach CENTRUM WSPARCIA dla NGO

-Szkolenie „Prawo zamówień publicznych w praktyce”

-Procedury i standardy realizacji zadań/usług przez NGO w zakresie form finansowych

2.Obszar – realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych

-Procedury i standardy realizacji zadań/usług przez ngo w zakresie form niefinansowych

-Warsztaty „Prawidłowe przygotowanie ofert, realizacja i rozliczanie zamówienia publicznego”

Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności

1.Obszar – system wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych

-Spotkania upowszechniające ,

-Konferencja JST i NGO.

2.Obszar – partnerstwo lokalne

-Procedury świadczenia usług doradczych i szkoleniowych dla NGO i inicjatyw obywatelskich,

-Procedury patronatów,

-Zasady powoływania zespołów tematycznych.

 

GRUPA DOCELOWA: 

Projekt skierowany jest do 20 osób tj.11 kobiet i 9 mężczyzn pracowników Gminy Jedlnia-Letnisko oraz 16 osób (6 kobiet i 10 mężczyzn) pracowników/przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23.IV.2004r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Jedlnia-Letnisko.

Dwa sektory - jeden cel

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PROWADZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE :

SZKOLENIE "PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE"

WARSZTATY "PRAWIDŁOWE PRZYGOTOWANIE OFERT, REALIZACJA I ROZLICZANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH"

  • program
  • harmonogram warsztatów

UPOWSZECHNIENIE PROCEDUR I STANDARDÓW

  • konferencja upowszechniająca
  • spotkania upowszechniające

KONTAKT

Adres do korespondencji:
Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR
ul. Olsztyńska 39
26-600 Radom

Biuro Fundacji
ul. Żeromskiego 94 pok. 117
26-600 Radom

Tel. +48 500 133 504

e-mail:  biuro@fwir.pl

www.fwir.pl