„PROinGEO- Zawodowiec w geodezji”

 

Projekt skierowany dla uczniów i nauczycieli Technikum Geodezyjnego w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu, numer: 2021-1-PL01-KA122-VET-000033945 realizowany w okresie 31.12.2021 – 31.12.2022 w ramach programu Erasmus+ , Akcji 1: Mobilność Edukacyjna, sektor Kształcenia i szkolenia zawodowego przez Fundację Rozwoju i Innowacji WIR w porozumieniu z Zespołem Szkół Budowlanych w Radomiu.

Projekt nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000033945 realizowany jest przez Fundację Rozwoju i Innowacji WIR w porozumieniu z Zespołem Szkół Budowlanych w Radomiu. Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Erasmus+ na podstawie umowy nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000033945 z Fundacja˛ Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowa˛ Agencja˛ Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedziba˛ w Warszawie.

Głównymi celami projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego uczniów, wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu praktyk zawodowych, rozwój zawodowy i osobisty uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu oraz rozwój kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz potencjału cyfrowego 26 uczniów i 3 nauczycieli.

1.     Projekt skierowany jest do:

·         26 uczniów i uczennic, którzy w roku szkolnym 2021/2022, kształcą się w 3 klasie Technikum Geodezyjnego w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu;

·         3 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych, kształcących na kierunku Technik Geodeta w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu.

1.     Głównymi działaniami projektu będą:

·         Dla uczniów- 2-tygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Danii.

·         Dla nauczycieli- tygodniowa obserwacja pracy w Danii.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

W przypadku dodatkowych pytań – Koordynator Projektu Anna Piszczek tel. 500 133 504

Dokumenty rekrutacyjne:

Ogłoszenie o naborze

Regulamin rekrutacji

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy – uczeń

Formularz zgłoszeniowy – nauczyciel

Wyniki rekrutacji – uczniowie

Wyniki rekrutacji- nauczyciele

Opracowane rezultaty:

Program praktyk zawodowych dla zawodu Technik Geodeta

Słownik pojęć geodezyjnych

Scenariusz zajęć nr 1

Scenariusz zajęć nr 2

Scenariusz zajęć nr 3 

Prezentacje opracowane przez uczniów po praktykach zagranicznych:

Prezentacja- czas wolny 

Prezentacja- praktyki zawodowe

Prezentacja opracowana przez nauczycieli po job shadowing:

Prezentacja- job shadowing

Platforma upowszechniania rezultatów ERASMUS+

Selfie+

Selfie+

Selfie+

 

Artykuł w prasie lokalnej

RAPORTY:

Raport-umiejętności praktyczne

Raport ewaluacyjny