Projekt Praca dla młodych!” skierowany jest do 40 osób (16 K i 24 M) w wieku od 18 do 29 roku życia z terenu miasta Radom i powiatu radomskiego należących do kategorii NEET i będących:

 

 • bez pracy (osoby bierne zawodowo)

Zachęcamy do udziału osoby które:

 

 • były uczestnikami projektów z zakresu włączania społecznego realizowanych w ramach celów tematycznych 9 RPO, których wiek nie przekroczył 29 r.ż.
 • są osobami z niepełnosprawnościami
 • są osobami o niskich kwalifikacjach
 • zamieszkują miasto Radom
 • są osobami które opiekują się dziećmi i/lub osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

W ramach projektu dla uczestników przewidziano wsparcie w postaci:

 

 • Indywidualnego doradztwo zawodowego z utworzeniem IPD
 • Szkoleń zawodowych zgodnie z ustalonymi w IPD predyspozycjami i/lub

Staży zawodowych (3-miesięczne)

 

 • Pośrednictwo pracy.

    W ramach projektu zapewniamy:

 

 • zwrot kosztów dojazdu podczas całej ścieżki udziału w projekcie
 • stypendium szkoleniowe i stażowe
 • catering – podczas szkolenia zawodowego
 • badania lekarskie i szkolenie BHP – na staż

 

Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

Broszura inormacyjna 

Harmonogram doradztwa zawodowego

Harmonogram pośrednictwa pracy

Harmonogram staży

Harmonogram szkolenie 25.01.2021

Harmonogram szkolenie 01.03.2021

Harmonogram szkolenia 15.03.2021

Harmonogram szkolenie CAD

Harmonogram szkolenie OZE SEP

Harmongram szkolenie wózki 26.05.2021

Harmonogram szkolenie wózki 15.06.2021

 

Biuro Projektu:

 1. Wiosenna 1 26-613 Radom
  tel. kom.: 500 133 504

e-mail: ankapiszczekz@gmail.com

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Lub ul. Żeromskiego 94 26-600 Radom pokój 112

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r.– 30.09.2022 r.

Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju i Innowacji WIR w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy