Integracyjny Indywidualny Plan Działania

Miło nam poinformować, że nasz projekt „Integracyjny Indywidualny Plan Działania” uzyskał dofinansowanie w ramach programu Erasmus+, edukacja i kształcenie zawodowe, akcja 2.

Głównym celem projektu jest wsparcie w integracji zawodowej osób o mniejszych szansach tj. imigrantów oraz opracowanie odpowiednich do tego narzędzi w kontekście doradztwa zawodowego, a także poradnika dla doradców zawodowych wspierających ich warsztat pracy w asymilacji imigrantów na lokalnych i regionalnych rynkach pracy z uwzględnieniem kontekstu wychodzenia z kryzysu. Dzięki realizacji projektu nastąpi również rozwój instytucjonalny obu partnerów w kontekście kształcenia zawodowego.

Realizacja niniejszego projektu pozwoli na opracowanie innowacyjnego narzędzia – Integracyjnego Indywidualnego Planu Działania (w formie analogowej i cyfrowej) oraz poradnika dla doradców zawodowych dotyczącego wsparcia dla imigrantów i zaleceń odnośnie asymilacji w nowych realiach w kontekście kształtowania kariery zawodowej. Projekt realizowany będzie z partnerem z Włoch, co zapewni efektywne i wydajne osiągnięcie założeń i celów projektu i doprowadzi do rozwoju obu instytucji partnerskich.