LEADext – Lider współpracy zewnętrznej szkoły zawodowej

 

 

LEADext to międzynarodowy projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

 

Główny cel:

 

Zwiększenie kompetencji kadry kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie współpracy z branżą, w tym pozyskiwanie sponsorów laboratoriów szkolnych

Cele pośrednie:

 

  • Poprawa wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wybór lidera współpracy z branżą w szkole zawodowej
  • Podnoszenie kompetencji cyfrowych stażystów poprzez platformę e-learningową i promowanie cyfrowego rozwoju kadry szkolnej
  • Umożliwienie uczestnikom kursu zdalnego potwierdzania nabytych kompetencji (walidacja i certyfikacja).

Główne rezultaty:

 

1.Profil kompetencji zawodowych w zakresie „koordynacji współpracy instytucji edukacyjnej z firmami zewnętrznymi, w tym pozyskiwania sponsorów”

2.Modułowy program szkoleniowy w zakresie nowych kompetencji w odniesieniu do wymogów ECVET

3.Zestaw pakietów edukacyjnych dla trenera i stażysty w ramach nowego

4.Szkolenie e-learningowe w zakresie nowych kompetencji

5.Bank testów do diagnozowania poziomu kompetencji stażysty i indywidualizacji procesu uczenia się

6.Procedury walidacji i certyfikacji środowiskowej nowych kompetencji

Wszystkie wyniki zostaną opracowane w 5 językach: polskim, greckim, duńskim, hiszpańskim, angielskim.

Konsorcjum projektu:

Radomska Izba Przemysłowo-Handlowa (koordynator)

Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR, Polska

Jordbrugets Uddannelsescenter Århus, Dania

FEDERACION EMPRESARIAL METALURGICA VALENCIANA, Hiszpania

ACTION SYNERGY SA, Grecja

 

Czas trwania:

02.2022 – 01.2025

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

leadextproject@gmail.com

Rezultat 1- Profil kompetencji zawodowych w zakresie koordynacji współpracy placówki oświatowej z firmami zewnętrznymi, w tym pozyskiwanie sponsorów

Wersje językowe:

POLSKI

ANGIELSKI

HISZPAŃSKI

GRECKI

DUŃSKI

 Rezultat 2-

Modułowy program szkolenia w zakresie nowej kompetencji

“Koordynacja współpracy placówki oświatowej z firmami zewnętrznymi, w tym pozyskiwanie sponsorów”

w odniesieniu do wymagań ECVET

Wersje językowe:

POLSKI

ANGIELSKI

HISZPAŃSKI

GRECKI

DUŃSKI