Integracyjny Indywidualny Plan Działania

Miło nam poinformować, że nasz projekt „Integracyjny Indywidualny Plan Działania” uzyskał dofinansowanie w ramach programu Erasmus+, edukacja i kształcenie zawodowe, akcja 2.

Głównym celem projektu jest wsparcie w integracji zawodowej osób o mniejszych szansach tj. imigrantów oraz opracowanie odpowiednich do tego narzędzi w kontekście doradztwa zawodowego, a także poradnika dla doradców zawodowych wspierających ich warsztat pracy w asymilacji imigrantów na lokalnych i regionalnych rynkach pracy z uwzględnieniem kontekstu wychodzenia z kryzysu. Dzięki realizacji projektu nastąpi również rozwój instytucjonalny obu partnerów w kontekście kształcenia zawodowego.

Realizacja niniejszego projektu pozwoli na opracowanie innowacyjnego narzędzia – Integracyjnego Indywidualnego Planu Działania (w formie analogowej i cyfrowej) oraz poradnika dla doradców zawodowych dotyczącego wsparcia dla imigrantów i zaleceń odnośnie asymilacji w nowych realiach w kontekście kształtowania kariery zawodowej. Projekt realizowany będzie z partnerem z Włoch, co zapewni efektywne i wydajne osiągnięcie założeń i celów projektu i doprowadzi do rozwoju obu instytucji partnerskich.

 

LOGO PROJEKTU:

 
 
Zapraszamy do udziału w warsztatach w ramach projektu Erasmus+ „Integracyjny Indywidualny Plan Działania”🇪🇺🇪🇺🇪🇺
Cele projektu:
👉Wypracowanie i wdrożenie nowego narzędzia- Integracyjnego Indywidualnego Planu Działania i poradnika „Asymilacja imigrantów w kontekście zawodowym”.
👉Promowanie równego dostępu, włączenia społecznego i zawodowego oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i stereotypom w kontekście imigrantów poprzez dostosowanie narzędzi doradztwa zawodowego.
Rezultatami projektu będą:
✅Opracowanie i wdrożenie Integracyjnego Indywidualnego Planu Działania;
✅Opracowanie poradnika „Asymilacja imigrantów w kontekście zawodowym”;
✅Przeciwdziałanie dyskryminacji, stereotypom, wykluczeniu zawodowemu oraz pokonywanie podziałów międzykulturowych na rynku pracy.
Warsztaty są jednodniowe, dostępne terminy:
📌20.06.2023r. godzina: 10:00
📌21.06.2023r. godzina:10:00
📌22.06.2023r. godzina: 9:00
 

Warsztaty dla doradców zawodowych

Neapol, Włochy

Warsztaty odbyły się w dniach 18-20 kwietnia 2023 roku. Była to doskonała okazja dla nas do poznania zarówno specyfiki pracy doradców zawodowych we Włoszech jak i zakresu i organizacji wsparcia dla imigrantów. Dzięki odbytym wizytom studyjnym mogliśmy nabyć niezbędną wiedzę do opracowania Integracyjnego Indywidualnego Planu Działania oraz poradnika „Asymilacja imigrantów w kontekście zawodowym”. Organizatorem warsztatów oraz wizyt studyjnych był partner projektu Cosvitec Università & Impresa. Dziękujemy!

 

Radom, Polska

Warsztaty odbyły się w dniach 20-22 czerwca 2023 roku. Dzięki obecności doradców zawodowych, przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz organizacji działających na rzecz osób z zapleczem migracyjnym, a także bezpośrednio z imigrantami udało nam się określić główne obszary oraz kierunki niezbędne do realizacji dalszych kroków projektu oraz opracowywanych narzędzi. Dziękujemy za udział!