Green Up VET!

Projekt nr 2022-2-PL01-KA210-VET-000101769

Miło nam poinformować, że nasz projekt „Green Up VET!” uzyskał dofinansowanie w ramach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 2, Partnerstwa na małą skalę.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z instytucją Work Experience Agency (Irlandia).

Głównymi priorytetami projektu są zagadnienia:

 1. Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
 2. Poprawa zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym.
 3. Zwiększanie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego.

Projekt skierowany jest do doradców zawodowych, przedstawicieli instytucji rynku pracy, przedsiębiorstw, instytucji, firm z obszaru zielonego sektora i zielonej gospodarki oraz wszystkich osób zainteresowanych.

Niniejszy projekt jest odpowiedzią na zmieniające się realia w kontekście kształcenia i szkolenia zawodowego, a jego celami są:

 • Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w kontekście doradztwa zawodowego i szkolenia i kształcenia
  zawodowego.
 • Promowanie zielonych rozwiązań, zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.
 • Przeciwdziałanie bezrobociu, dostosowywanie doradztwa zawodowego do trendów zmieniającego się rynku pracy.
 • Umiędzynarodowienie Fundacji Rozwoju i Innowacji WIR oraz Work Experience Agency poprzez podejmowanie działań ponadnarodowych w
  obszarach doradztwa zawodowego, kształcenia i szkolenia zawodowego, rozwoju cyfrowego oraz zrównoważonego
  rozwoju. 

 

W ramach projektu opracowane zostaną w języku polskim i angielskim:

 1. Program szkolenia dla doradców zawodowych „Life Long Green Guidance”, który uwzględniać będzie europejskie trendy i rozwiązania w zakresie zarówno zielonych miejsc pracy jak i podejść do doradztwa zawodowego w tym zakresie.
 2. Interaktywna Mapa Zielonej Kariery, która będzie narzędziem online wspierającym pracę doradców zawodowych w projektowaniu ścieżek zawodowych z uwzględnieniem potrzeb zielonej gospodarki.

Oba narzędzia zostaną zamieszczone na stronie Fundacji Rozwoju i Innowacji WIR oraz Work Experience Agency na zasadzie wolnej licencji.

GRUPY ROBOCZE W IRLANDII

Warsztaty dla doradców zawodowych oraz wizyty studyjne odbyły się w dniach 24.07.2023-28.07.2023r. w Dublinie, a ich organizatorem był partner projektu Work Experience Agency. Dzięki intensywnej dyskusji i wymianie doświadczeń w kontekście doradztwa zawodowego i zielonej gospodarki udało się wypracować niezbędne rozwiązania do dalszej pracy nad narzędziami, które powstaną w ramach projektu Green Up VET!.

GRUPY ROBOCZE W POLSCE

Zapraszamy doradców zawodowych, osoby pracujące na rzecz zielonej gospodarki i zrównoważonego rozwoju, przedstawicieli instytucji rynku pracy, przedstawicieli UP, Gmin i NGO oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach w ramach projektu Green Up VET!.

Warsztaty odbędą się w dniach (do wyboru terminy):

 • 04.09.2023r. godz.12:00
 • 05.09.2023r. godz.10:00
 • 06.09.2023r. godz.9:00

Miejsce: Marszałka Ferdynanda Focha 5, Radom (Restauracja Paragraf).

ZAPRASZAMY!